POKYNY PŘED ODBĚRY

Odběry krve

  • Odběr má probíhat v ranních nebo brzkých dopoledních hodinách.
  • Před odběrem (10– 12 hod.) doporučujeme nejíst.
  • Poslední jídlo by mělo být lehce stravitelné.
  • Nesnídejte, nekuřte, nepijte černou kávu.
  • Doporučujeme napít se vody nebo neslazeného čaje.
  • Před odběrem se nezatěžujte větší tělesnou námahou. 
  • Po odběru dbejte pokynů zdravotní sestry. Odběrové místo opusťte až po ošetření paže po vpichu. Paži nenamáhejte.
  • Odběr krve u žen nesmí probíhat týden před menstruací, během menstruace a týden po menstruaci.

Odběr moče na močový sediment

Vyšetřuje se vzorek první ranní moče odebrané po omytí genitálu (ze středního proudu)  nebo cévkovanou. Moč je nutné odevzdat do laboratoře do 2 hodin po odběru..

Potřeby pro vzorek moče

  • Zkumavka na vzorek moče - lze zakoupit v lékárně

Správný postup odběru moče

1. Umyjte si ruce.
2. MUŽI:  Přetáhněte si předkožku a omyjte penis směrem odshora.
    ŽENY: Umyjte si vnější genitálie.
3. Osušte se ručníkem směrem odshora dolů.
4. První proud moče nechte odtéci do toalety.
5. Do sběrné nádoby zachyťte nejméně 10 ml moče bez přerušení močení (střední proud).
6. Zbytek moče nechte odtéci do toalety.
7. Zachycenou moč přelijte do zkumavky, pevně uzavřete, a označte jménem a datem narození.
8. Zkumavku s močí dodejte do laboratoře nejpozději do 2 hodin po vymočení spolu s žádankou