Žádanka na BH Test

Vytiskněte si žádanku a chtějte po vašem lékaři, aby vám provedl odběry (bude hrazeno pojišťovnou). V případě, že lékař odmítne zajistit BH test, najděte si kontakt na nejbližší odběrové místo a zajistěte si odběry sami jako samoplátce viz. Pokyny před odběry
Jakmile obdržíte výsledky, nechte je posoudit a okomentovat naším odborníkem, viz. Pokyny k výsledkům.